Hawaii DMR Repeaters

 HAWAII ISLAND - HAWAII COUNTY


444.200 (+) Kailua-Kona, (West Hawaii ) (DMR) CC1 (WH6DEW)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

East/West (Big Island) TG Local 2 TS 1

"Hawaii County" TG 31153 TS 2

TG 9 TS 1 "Kona Local"


444.125 (+) Kaumana, Hilo, Big Island (East Hawaii) (DMR) CC1 (KH6KL)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 2 

 TG 9 TS 2 "Hilo Local"

"Hawaii County" TG 31153 TS 1

East/West (Big Island) TG Local 2 on TS 1

 

444.675 (+) Kaloko, (West Hawaii) Big Island CC1 (KH6BFD)

                       This repeater has good coverage in West Hawaii                                   

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 2

TG 9 Local TS 2 

"Hawaii County" TG 31153 TS 1

Hawaii TAC 1 TG 311551 TS 1

 

442.575 (+) Mauna loa, (East Hawaii) Big Island CC 10

 Hawaii TAC 1 TG 311551 TS 1

               (Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 2   

Hawaii Tech Net TG 310745 TS 1  

 

                        


 Supported talkgroups on the KH7MS NET:

TG 9 East Hawaii TS 1

TG 9 West Hawaii TS 2

TG 3115 Hawaii 1 TS 2

TG 31150 Hawaii 2 TS 1

TG 31153 Hawaii County TS 1

TG 311551 TAC 1 TS 1 

 

444.950 (+) Honaunau, (West Hawaii) Big Island CC1 (KH7MS Net)

 

 444.950 (+) Pahala, (South Hawaii) Big Island CC1 (KH7MS Net)

                                          

444.950 (+) Ocean view, (South Hawaii) Big Island CC1 (KH7MS Net)

                                 

 444.400 (+) Holualoa, (West Hawaii) Big Island CC1 (KH6ICU)

 

145.410 (-) Ocean view, (South Hawaii) Big Island CC1 (KH7MS)

 

444.950 (+) Volcano, (East Hawaii ) Big Island CC1 (KH7MS) 

   MAUI - MAUI COUNTY


442.850 (+) Haleakala, Maui (North Hawaii and Maui) (DMR) CC1 (AH6GR-1)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

"Hytera group" TG 31089 TS 1

"MCDA" TG Local 2 TS 2

"Maui County" TG 31151 TS 2

"Hawaii TAC 1" TG 311551 TS 2

TG 9 Local TS 2

442.075 (+) Lanai, Maui (Lanai city) (DMR) CC1 (AH6GR-3)

       (Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

 "Maui County" TG 31151 TS 2

"Hytera Group" TG 31089 TS 2

 "MCDA"  TG 2 TS 2

442.725 (+) Wailuku, (Central) Maui CC1 (WH6AV)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 2

"EARC" TG Local 2 TS 1/TS 2

 

442.500 (+) Kaanapali, Maui (West Maui) CC1 (AH6GR-4)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

"Hytera group" TG 31089 TS 1

"50 Hawaii group" TG 50 TS 1

"Maui County" TG 31151 TS 2 

TG Local 2 MCDA TS 2

 

442.750 (+) Wailuku, (Central) Maui CC1 (AH6GR-2)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

"Hawaii TAC 1" TG 311551 TS 2

"Maui County" TG 31151 TS 2

TG 2 "Local 2" MCDA TS 2

"Hytera group" 31089 TS 1

"Hawaii 50" TG 50 TS 1

442.300 (+) Molokai, (Central Molokai) Maui CC1 (AH6GR-5)

   "Hawaii TAC 1 " TG 311551 TS 2

             (Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

OAHU


444.100 (+) Mauna Kapu, Oahu (West Oahu) (DMR) CC4 (WH6CZB)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1 

EARC 1 TG Local 2 TS 2

Hawaii TAC 1 TS 1

 

444.500 (+) Honolulu Downtown, Oahu (DMR) CC5 (WH6CZB)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

Hawaii-2 TG 31150 TS 2

Local 2 TG EARC 1 TS 2

Hawaii TAC 1 TS 1

 

442.650 (+) Kaneohe, (East Oahu)  CC1 (NH6NN)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

 (Kaneohe Repeater not on the air)

KAUAI


442.450 (+) Kapa'a, Kauai (DMR) CC1 (WH7J)

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1" TG 3115 TS 1

"Kauai County" TG 31154 TS 1

442.225 (+) Kalaheo CC1 (NH6HI)

HMASN TG 31158 TS 1

(Hawaii Statewide) "Hawaii 1 TG 3115 TS 2

 

 

 KH7MS@YAHOO.COM